ZS Gorkeho Trebisov
 
 
Vitajte na stránkach našej školy

Na stránkach Základnej školy Gorkého v TREBIŠOVE Vás oboznámime nielen s jej históriou a vznikom, informáciami o jej činnosti, pracovníkoch, žiakoch, ale aj s pravidelnými aktivitami a podujatiami, ktorých sa naša škola zúčastňuje. Prinesieme Vám aktuálne informácie o úspechoch našich žiakov, o projektoch v ktorých je základná škola zapojená a mnohé ďalšie zaujímavé informácie. 
http://www.zsgorkehotv.edu.sk/images/stories/12145424.jpg
ZŠ Gorkého vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia. Školu navštevuje cca. 420 žiakov, na 1. stupni cca. 150 žiakov v 7triedach, na 2. stupni cca. 270 žiakov v 15 triedach. Pedagogický zbor tvorí 31 plne kvalifikovaných pedagógov a 2 vychovávateľky. Naša škola má triedy s rozšíreným vyučovaním jazykov (anglický, nemecký, rusky) a triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal a ľadový hokej. Sú to výberové triedy, v ktorých dosahujú žiaci veľmi dobrý prospech.
 
Čo dnes varíme?

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size